Popravek: Mlečni izdelki niso povezani z večjo umrljivostjo

V decembrski številki e-revije Zdravo.si smo objavili članek Mlečni izdelki povezani z večjo umrljivostjo, ki smo ga povzeli po objavi na spletni strani Physicians Comiteee for responsible medicine (pcmr.org). Ker doslej nismo zasledili težav s kredibilnostjo te spletne strani, navedb v njihovem članku nismo dodatno preverjali v izvornem znanstvenem članku v publikaciji BMJ*.

Bralci ste nas kmalu opozorili na napačno interpretacijo znanstvenega članka iz publikacije BMJ*. Posebej se zahvaljujemo bralcu Romanu Zatlerju, ki je v komentarju argumentirano opozoril na pomembne razlike v rezultatih, ki jih navaja raziskava, ter rezultatih, ki smo jih, povzete po spletni strani pcmr.org, objavili v članku.

Pravilna interpretacija rezultatov znanstvenega članka se glasi, da med skupino sodelujočih v raziskavi, ki je uživala mlečne izdelke, in skupino, ki ni uživala mlečnih izdelkov, praktično ni bilo razlike oziroma je bila ta minimalna. Zaključek, da so mlečni izdelki povezani z večjo umrljivostjo, tako ni pravilen. 

Razlika med obema skupinama udeležencev raziskave je bila tako majhna, da ni mogoče reči, da uživanje ali neuživanje mlečnih izdelkov kakorkoli vpliva na večjo ali zgodnejšo umrljivost.

Da ne bi prihajalo do širjenja napačnih informacij, smo izvorni članek umaknili.

Bralcem se opravičujemo za povzemanje informacij, ki jih nismo dovolj preverili. Ker želimo biti verodostojen vir informacij za vaše zdravje, smo uvedli dodatna pravila za preverjanje informacij, povzetih po drugih virih, s čimer bomo preprečili, da bi še kdaj prišlo do napačne interpretacije.

Želimo vam veliko zdravja!

Uredništvo

*Ding M, Li J, Qi L, et al. Associations of dairy intake with risk of mortality in women and men: three prospective cohort studies. BMJ. 2019;27:367:l6204

Napišite KOMENTAR članka in delite svoje mnenje z drugimi 🙂