Kam gredo naša zdravila?

Ne onesnažujmo okolja, odstranimo odpadna zdravila na pravilni način

Kaj so odpadna zdravila?

To so vsa zdravila, ki:

 • so ostala po zdravljenju in jih
  ne potrebujemo več,
 • jim je pretekel rok uporabnosti,
 • niso bila ustrezno hranjena (na primer vlažen, vroč prostor) in
 • katerih videz je spremenjen.

Med odpadna zdravila sodijo tudi zdravila iz proste prodaje, nekatera prehranska dopolnila in veterinarska zdravila, če ustrezajo zgoraj navedenim značilnostim. Večina odpadnih zdravil sodi med nevarne odpadke in jih zato ne smemo odvreči med komunalne (gospodinjske) odpadke in ne splakniti v kanalizacijo.

Zakaj sodijo zdravila med posebne odpadke?

Ugotovljeno je, da se farmakološke aktivne snovi v okolju pojavljajo zaradi nepravilnega odlaganja ostankov zdravil, težavnega čiščenja teh snovi iz komunalnih odpadnih voda (te snovi prihajajo v odpadne vode z izločki ljudi) in izpiranja iz kmetijskih površin (te snovi prihajajo z izločki živali preko gnojil). Značilnost teh spojin je, da so v okolju zelo obstojne in da jih je težko očistiti na čistilni napravi.
Že majhne količine nepravilno odvrženih zdravil lahko v naravi povzročijo nepopravljivo škodo. S pronicanjem v podzemne vode lahko preidejo v pitno vodo in tako škodujejo človeku in naravi.

In kako ravnamo z odpadnimi zdravili?

Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili neuporabna zdravila oddamo:

 • v lekarnah,
 • izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah,
 • v specializiranih prodajalnah v posebne zabojnike in
 • zbiralcu odpadnih zdravil ob kampanjah.


Veterinarska zdravila za male živali sprejemajo v veterinarskih ambulantah ali v zbirnih centrih enako kot ostala zdravila.

Kako prispevamo k zmanjšanju odpadnih zdravil?

 • Ne shranjujmo zdravil na zalogo, za primer, da jih bomo morda še kdaj potrebovali.
 • Če imamo zdravila predpisana na obnovljivi recept, jih gremo iskat, ko smo začeli uporabljati zadnjo škatlico.
 • Zdravila vedno uporabljajmo v skladu z navodili zdravnika in farmacevta.
 • Preglejte zaloge zdravil vsaj enkrat letno, izločite odpadna zdravila in jih pravilno odložite.

Lekarna in zdravila

Nesel jih bom tja, kjer sem jih dobil!

Komentirajte!
Kako pa vi odlagate odpadna zdravila? Ali jih prinesete v lekarno ali jih odložite med navadne odpadke?