Razgovor za sluzbo

Edvard Kadič, vodja akademije Delta Coaching

Časi, ko je bilo služb dovolj za vse, so vsaj v Sloveniji za nekaj časa minili. Dandanes je zato vedno bolj pomembna kreativnost iskalcev zaposlitve. V nadaljevanju si tokrat poglejmo nekaj nasvetov za boljši vtis na razgovoru za službo.

  • NE uporabljajte splošnih besednih zvez “Sem timski človek”, “Sem ciljno orientirana oseba” ipd.

Takšno posploševanje se pogosto presliši, saj izpraševalci to slišijo skoraj pri vsakem kandidatu. Takšnih izrazov ne jemljejo preveč resno in hitro jih tudi pozabijo. Uporabljajte raje primere iz svojega življenja (kariere) in zgodbe, s katerimi boste poudarili svoje pozitivne lastnosti.

  • NE recite, da nimate slabosti.

Vsi jih imamo. Pri tovrstnih vprašanjih pravzaprav sploh ne gre za dejanske slabosti, temveč za presojo, kako iskreni ste in kakšno je vaše samozavedanje. Če boste rekli, da nimate slabosti, to pomeni, da več ne rastete, da se nočete več ničesar naučiti in da je z vami pravzaprav težko delati. Brez skrbi omenite vidike osebnosti, za katere menite, da so vaše šibke točke. S tem boste povedali, da se želite razvijati še naprej.

  • NE odgovarjajte na kratko ali preveč na dolgo.

Ne gre namreč zgolj za vsebino vaših odgovorov, temveč tudi za vašo sposobnost, kako
se predstaviti.  Idealen časovni okvir za odgovor je 1–2 minuti. Če bo odgovor prekratek, boste delovali plitvo, ob tem pa se bo moral sogovornik še truditi, da bo pogovor ves čas tekel.  Če pa boste govorili predolgo, celo dolgovezili, vas bodo razumeli kot dolgočasne in vase zagledane.

  • NE sprašujte prekmalu, kaj vse boste dobili v paketu (plača ipd).

Bodite kot prodajalec, ki prodaja – vas. Vprašanja o plači, bonusih, dopustih itd. hitro lahko sprožijo negativen odnos. Dokler vam bodoči delodajalec jasno ne pokaže oz. sporoči, da je pogovor prišel na točko, ko so primerna tudi takšna vprašanja, ne prehitevajte toka dogodkov.

  • NE prebirajte lastnega življenjepisa med pogovorom.

Delovali boste nervozno (To boste tako ali tako!) ali pa kot nekakšen prevarant, ki mora
preveriti, če se med razgovorom drži scenarija oz. podatkov, ki so zapisani.

 

  • DA – bodite pripravljeni.

Razgovor za službo je veliko pomembnejši kot katerakoli druga predstavitev v vaši
karieri. Preučite vaše bodoče podjetje, panogo, v kateri novo podjetje deluje,
opis del in nalog na prostem delovnem mestu, poglejte LinkedIn profile
zaposlenih itd.


  • DA – sprašujte globlja vprašanja.

Zaposlovalci se običajno orientirajo na tri velika področja: prvi vtis, kakovost odgovorov
in kakovost vprašanj. Pri vprašanjih se zato osredotočite predvsem na izzive na
delovnem mestu, vašo vlogo na tem delovnem mestu ter razmerja med delovnim
mestom in celotnim poslovanjem podjetja.

  • DA – razgovor usmerite v pregled dosežkov na vašem novem delovnem mestu.

Vprašajte kaj o pričakovanjih glede učinkovitosti, nato pa opišite kak primer
(zgodba!), kjer ste dosegli izjemne rezultate, ki pa se lahko posredno nanašajo
tudi na vaše novo delovno mesto.

  • DA – pokažite na vaše prednosti, svojim slabostim pa med razgovorom ne posvečajte prevelike pozornosti.

Za vsako vašo slabost si na list papirja napišite vsaj dva dosežka, s pomočjo katerih lahko pokažete na vaše prednosti. Glede slabosti pa večkrat ponovite, kaj vse ste se iz nastalih situacij naučili.

  • DA – Povprašajte kaj o naslednjih korakih pri izboru novih zaposlenih.

Ko boste pri koncu z razgovorom, vprašajte o tem, kakšni so predvideni naslednji koraki. Če bo sogovornik neodločno odgovoril, povprašajte, če je mogoče kaj posebnega, kar lahko še pojasnite.

Večini izpraševalcev je razgovor za službo nekakšna mešanica zastavljanja vnaprej pripravljenih vprašanj, ocenjevanja lastnosti kandidata ter velika mera intuicije. Razgovor za službo torej ni ne vaše predavanje in ne serija hitrih, 15-sekundnih odgovorov.  Gre za razgovor, na katerega se predvsem dobro pripravite, ne pozabite pa zastavljati tudi nekoliko globljih vprašanj.Srečno!
Več  o Edvardu Kadiču na:
www.edvardkadic.com
Picture
Ali ste se držali katerih od zgoraj navedenih nasvetov na razgovorih za novo službo? Kako pa vi pristopate k razgovorom?