Pravilo tri

Picture
Edvard Kadič, vodja akademije Delta Coachingin avtor knjige Govorica telesa in osebna karizma

Ali poznate pravilo TRI? Kaj pravi? Kako ga lahko uporabljate, da boste bolj učinkoviti? Ste opazili, da sem uporabil tri vprašanja v uvodu?
In s tem izrabil pravilo? Zakaj? Ja, spet sem ga uporabil. Zato, ker je enostavno, pusti močan vtis in predvsem, deluje. (Tudi v tej povedi je uporabljeno to pravilo, he he he.)

Gre za izjemno pomembno pravilo v komunikaciji, zato je dobro o tem vedeti
nekaj več.

Pravilo TRI je zelo splošno pravilo pri pisanju in govorjenju. Pravilo pravi, da so ideje, predstavljene v trojkah, same po sebi bolj zanimive, bolj prijetne in lažje si jih je zapomnitiNobeno naključje ni, da je pravilo uporabljeno v tako znanih zgodbah, kot so Trije prašički, Trije mušketirji in Sveti trije kralji ali pa v malo bolj
odraslih zgodbah, kot je geslo francoske revolucije „Svoboda, Bratstvo, Enakost“
ali pa geslo malo drugačne revolucije: „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“. Nobeno naključje tudi ni, da ima vsaka zgodba svoj uvod, jedro in zaključek.

In ne pozabimo niti na ljudsko modrost, ki pravi nekako takole: “Če se je zgodilo enkrat, je naključje. Če se je zgodilo dvakrat, je malomarnost. Če pa se je zgodilo trikrat, gre za vzorec delovanja.”

Sledi par preprostih nasvetov (Trije!) za učinkovito uporabo pravila TRI:

I. Če imate javni nastop ali pa morate kaj zapisati, svoj govor ali tekst vedno razdelite na tri dele.

1.   Ljudem povejte, o čem boste govorili ali pisali.

2. Govorite oz. napišite.

3.   Ljudem povejte, o čem ste govorili oz. pisali.

II. Uporabljajte tridelno strukturo osrednjega dela vašega zapisa oz. govora.

Svoje „jedro“ zapisa razdelite na tri glavne ideje in jih nato podprite z
različnimi argumenti. Seveda je izjemno pomembno izbrati prave tri in še
pomembneje, kako jih boste potem ustrezno podprli z argumenti. Če je materiala
veliko, ga razbijte najprej na tri osrednje kategorije in nato naprej na tri
ideje.

III. Uporabljajte pravilo tudi v frazah, povedih in besednih zvezah. Uporabljajte pravilo tudi na „mikro“ nivoju. V specifičnih frazah, naštevanjih, pojasnilih. Tudi sam sem ga v uvodu uporabil trikrat, v treh povedih. Tudi v tem tekstu je uporabljen uvod, jedro in z naslednjo povedjo se prične zaključek.

Zakaj to pravzaprav počnemo? Zakaj uporabljamo to pravilo? Zakaj ga moramo poznati? (Ja, tri vprašanja so!) Ob vseh filozofskih, matematičnih in nevro-znanstvenih razlagah je še najpomembnejša ugotovitev ta, da nam ponavljanje oz. predstavljanje idej v
trojkah pomaga, da si jih lažje zapomnimo. Tako si večji tekst ali daljši govor lahko razbijemo na obvladljive celote in ga podamo bolj pregledno in enostavno.Seveda pa pravilo TRI ni nekakšna obveza. Vsako pravilo je narejeno zato, da ga lahko tudi kršimo. Le pred kršitvijo ga moramo zelo dobro poznati.

To storimo najbolje tako, da ga uporabljamo. Govorimo ali pišimo torej enostavno, jasno in tako, da si bodo ljudje vsebino lahko tudi hitro zapomnili.Tudi to je pravilo
TRI.

Srečno!

Več  o Edvardu Kadiču na:
www.edvardkadic.com

Picture

Ste si zapomnili, pribeležili ali že uporabili pravilo tri? Delite z nami svoje mnenje.