Maticne celice

Čudežne celice iz popkovnice – darilo življenja

Matične celice
Matične celice (angl. “stem cells”) so “osnovne” celice v telesu, ki se pod določenimi pogoji lahko razvijejo (diferencirajo) praktično v katero koli telesno celico, v živčno, mišično, krvno, jetrno ali katero drugo in imajo možnost samoobnavljanja, kar predstavlja bistveni lastnosti, ki ju lahko izkoristimo v namen presajanja in jih loči od ne-matičnih celic. Kri iz popkovnice je tista kri, ki ostane v popkovnici po rojstvu otroka in jo navadno skupaj s posteljico in samo popkovnico zavržemo. Dobro desetletje  je že znano, da je v krvi popkovnice teh celic dovolj za medicinsko uporabo. Shranjene celice iz popkovnične krvi so vedno na voljo, prav tako tudi ni etičnih in pravnih zadržkov za uporabo, kot na primer pri gojenju embrionalnih matičnih celic ali kloniranju. Prvo transplantacijo krvotvornih matičnih celic iz popkovnične krvi so izvedli leta 1988 v Franciji pri zdravljenju Fanconijeve anemije pri petletnem bratcu dajalca novorojenčka. Od takrat se njihova uporaba nenehno povečuje. V Ljubljani je bila prva transplantacija popkovnične krvi opravljena pri bolniku z mielodisplastičnim sindromom avgusta 2004.

Delitev matičnih celic

V grobem jih delimo na embrionalne matične celice in matične celice odraslih. Embrionalne matične celice najdemo v notranjem sloju blastociste in so se sposobne
spremeniti v vse celice embrionalnih tkiv, ne sestavljajo pa ekstraembrionalnih membran in placente. Matične celice pri odraslih (progenitorne; zaradi omejene sposobnosti diferenciacije) pa najdemo po vsem telesu in so se v določenih tkivih sposobne spremeniti v celice tega tkiva, kar je namenjeno obnavljanju le tega.

Lastnosti matičnih celic
Samoobnavljanje; matične celice imajo sposobnost podvajanja brez diferenciacije, tako da imajo tudi hčerinske celice lastnosti matičnih celic.  Neomejena potentnost; kar pomeni, da se lahko spremenijo v katero koli zrelo celico katerega koli tkiva.Po potentnosti oz. zmožnosti diferenciacije jih ločimo v totipotentne (lahko se spremenijo v katere koli embrionalne in ekstraembrionalne celice), pluripotentne (izhajajo iz totipotentnih celic in se lahko spremenijo v celice treh zarodnih plasti), multipotentne ( se lahko spremenijo le v sorodne celice, npr. hematopoetske c.  v rdeča in bela krvna telesca ter trombocite, itd.) ter unipotentne (se lahko spremenijo le v en tip celic, vendar pa imajo sposobnost samopodvajanja, kar jih loči od ne-matičnih celic). Banke popkovnične krvi so ustanove za celice in tkiva, ki zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, dodeljujejo in razdeljujejo popkovnično kri, namenjeno predvsem zdravljenju bolezni s presajanjem. Poznamo “javne” (državne) in “zasebne” banke popkovnične krvi.

V Sloveniji imamo od leta 2008 javno banko popkovnične krvi, ki deluje v okviru Zavoda RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani.

 

Darovanje popkovnične krvi v zasebno shranjevanje

Osnovne informacije pridobijo bodoči starši v ginekoloških dispanzerjih od osebnega ginekologa, pogosto pa tudi v šolah za starše, kjer je zanimanje zelo veliko. Ginekolog izpolni obrazec z anamnestičnimi podatki in starši ga skupaj z informiranim pristankom pošljejo na sedež podjetja, ki jim v najkrajšem času na dom pošlje set za odvzem krvi. Pogodbo sklenejo za pet let, z možnostjo podaljšanja. Ponudnikov kompletov za odvzem krvi je v Sloveniji več, na njihovih spletnih straneh ali brezplačnih telefonskih številkah pa lahko starši pridobijo informacije o krvotvornih matičnih celicah, odvzemu popkovnične krvi, shranjevanju krvotvornih matičnih celic in uporabi, seznanijo se z vsebino pogodbe in ceno storitve.


Najpogostejše težave pri odvzemu krvotvorne matične celice iz pokovnične krvi

 • premajhna količina krvi iz popkovnice in s tem tudi število krvotvornih matičnih celic; minimalna količina krvi je 40-60 ml,
 • odvzem ni možen zaradi nepredvidljivega porodnega zapleta,
 • kri med transportom lahko koagulira.

Starši v nobenem od zgoraj navedenih primerov nimajo dodatnih stroškov.

Zdravstveni zavodi in njihovi zdravstveni delavci, ki omogočajo odvzem popkovnične krvi, niso odgovorni za uspešnost odvzema.

Uporaba matičnih celic

Trenutno
se matične krvne celice uporabljajo za transplantacijsko zdravljenje prek 45
bolezni
, med drugim nekaterih vrst rakov, kot je levkemija in različnih
imunskih in genetskih motenj. Potekajo pa raziskave, ki bodo
dale odgovore tudi za možnosti zdravljenja srčnega infarkta, drugih srčnih
obolenj, sladkorne bolezni in mišične distrofije, Alzheimerjeve  in Parkinsonove bolezni ter poškodbe hrbtenjače.

Matične celice so bile že uporabljene pri
zdravljenju:

 • več vrst krvnih rakov (levkemije,
  limfomi, retinoblastom),
 • obolenjih kostnega mozga
  (aplastična anemija, Fanconijeva anemija),
 • motnjah hemoglobina (anemija
  srpastih celic, beta talasemija),
 • prirojenih motnjah metabolizma
  (Lesch-Nyhanov sindrom in druge),
 • prirojenih imunskih
  nezadostnostih (kronična granulomatoza ipd.),
 • drugih bolezni (osteopetroza,
  histiocitoza langerhansovih celic).

Popkovnična kri je bogat vir krvotvornih matičnih celic, sposobnih, da se po presaditvi naselijo v kostnem mozgu in pričnejo tvoriti krvne celice. Popkovnična kri vsebuje tudi mezenhimske matične celice, ki se lahko v telesu ali na gojišču razvijejo v celice različnih tkiv mezenhimskega izvora, kot so stroma kostnega mozga, hrustanec ter kostno, mišično in vezivno tkivo. Novejše raziskave potrjujejo tudi prisotnost celic, iz katerih lahko z gojenjem in vitro nastanejo celice endodermalnega izvora – hepatociti. Zaradi takšnega potenciala lahko z matičnimi celicami iz popokovnične krvi zdravimo številne bolezni. Zaradi posebnih bioloških in drugih značilnosti ima popkovnična kri v primerjavi s kostnim mozgom večjo in lažjo dostopnost, manjše tveganje za prenos okužbe s citomegalovirusom in EpsteinBarr virusom ter manjše tveganje za nastanek bolezni presadka proti gostitelju po presaditvi.

Glavna pomanjkljivost popkovnične krvi je majhno število krvotvornih matičnih celic, ki večinoma zadostuje za presajanje le pri otrocih in osebah s telesno težo manj kot 40 kg. Zato so številne raziskave in napori usmerjeni v pridobivanje čim večjega števila kakovostnih krvotvornih matičnih celic iz popkovnične krvi.

Naložba za prihodnost

Če vemo, da je transplantacija (presajanje) matičnih krvnih celic zapletena, pa sta odvzem in shranjevanje plodove krvi zelo enostavna.

Po porodu otroka popkovnico prerežemo (oziroma jo vedno večkrat prereže očka) in jo na obeh koncih pretisnemo, da kri ne izteče. Nato jo očistimo, z iglo odvzamemo kri iz popkovnice ter jo shranimo v posebno sterilno vrečko. Postopek je nenevaren za mater in otroka in ne moti poroda. Vrečko z zbrano krvjo nato ponavadi v določenem času kurir dostavi podjetju, ki je usposobljeno in registrirano za tovrstno shranjevanje (krvna banka). Kri testirajo in zamrznejo za morebitno uporabo v prihodnosti.

Postopek odvzema se da opraviti v kateri koli slovenski porodnišnici, posebna povezava porodnišnice s krvno banko ni potrebna. Nosečnica oziroma par, ki ga to zanima, si lahko podrobnosti o postopku prebere na spletnih straneh krvnih bank v tujini (ZDA). Po navezavi stika (in plačilu) vam krvna banka pošlje že pripravljen set za odvzem krvi. Običajno povejo, kako obvestite kurirja, ki po porodu poskrbi za dostavo krvi do krvnega centra. Vsekakor je dobrodošlo, da se v porodnišnici že prej dogovorite za shranitev krvi.

Z odvzemom popkovnične krvi po porodu otroka lahko pridobimo velike rezerve krvotvornih matičnih celic. Za pravilen odvzem sta pomembna strokovna usposobljenost in upoštevanje strokovnih navodil ponudnikov setov za odvzem krvi. Danes lahko s  transplantacijo krvotvornih matičnih celic iz popkovnične krvi zdravimo vrsto bolezni (preko 45), razvoj znanosti pa obeta zdravljenje še več različnih bolezni.

Čeprav je metoda zelo obetavna, je za zdaj še relativno draga, tako da se denimo v ZDA manj kot dva odstotka staršev ob porodu otroka odloči za odvzem in shranitev krvi iz popkovnice. Delno k temu prispevata tudi neobveščenost in dvom v prihodnost.

Prispevek strokovnjakinje:

Maja Merkun, dr.medspecialistka ginekologije in porodništva

 

 

 

 

 

 

Ali ste shranili matične celice vašega otroka? Ste razmišljali o tem? Zaupajte nam vaše mnenje.