MathCUBE – inovativna igra mladih Slovencev, ki izboljšuje matematične spretnosti

Če bi učence v šoli spraševali, kateri predmet jim je najmanj ljub, bi bila matematika zagotovo med prvimi. Visoka raven logičnega in abstraktnega razmišljanja ter natančnosti je redkim prirojena, ostali pa se morajo tega priučiti in svoje možgane “natrenirati” za matematični način razmišljanja, ki je z vse večjo informatizacijo družbe čedalje pomembnejši. Rešitev ponuja matematična kocka MathCube.

Matematična kocka MathCube
Foto: arhiv Mentacube

Že res, da za zahtevne matematične izračune danes ne potrebujemo več svinčnika, papirja in miselnega preračunavanja, toda kdor želi biti ne le pasivni uporabnik, temveč tudi aktivni soustvarjalec sodobne informacijske družbe, mora imeti dobro razvito sposobnost logičnega razmišljanja. Matematika tako še zdaleč ni samo učenje računskih operacij in poštevanke, temveč je v šolskem programu eden tistih predmetov, ki mlade uči in uri razmišljati na abstrakten in logičen način.

“Pokazati želimo, da lahko brez zaslonov in interneta ustvarjamo in krepimo raznolike spretnosti.”

Toda kako učenje in urjenje matematičnega načina razmišljanja približati ljudem vseh starosti? To je vprašanje, ki si ga je zastavila trojica mladih Slovencev, ti so si zadali cilj pretvoriti šolsko snov v igre, ki bi otrokom (in seveda tudi starejšim) omogočile aktivno in zabavno učenje ter krepitev kognitivnih sposobnosti.

Tako je postopoma nastala serija kock Mentacube, ki spodbujajo matematične sposobnosti, urijo spomin, razvijajo glasbene spretnosti in še kaj.

Matematična kocka MathCube
Foto: arhiv Mentacube

S serijo kock Mentacube želimo predvsem otrokom ponuditi kreativno in zabavno reševanje izzivov za krepitev spretnosti pri različnih šolskih predmetih. Čeprav je trenutno glavni vir pridobivanja znanja in spretnosti računalnik in mobilni telefon, želimo pokazati, da lahko brez zaslonov in interneta usvajamo in krepimo raznolike spretnosti. Prav tako želimo mladostnike, odrasle in starostnike osveščati, kako pomembno je uriti svoje spretnosti na različnih področjih, saj z zmanjšano aktivnostjo tudi hitro izgubljamo določene spretnosti, ki smo jih pridobili v otroštvu,” pojasnjujejo snovalci.

Z vsako kocko v seriji Mentacube želijo nasloviti točno določeno kognitivno sposobnost. Kot prvo so javnosti predstavili matematično kocko mathCUBE, ki uporabniku omogoča, da z uporabo števil in računskih operacij krepi razumevanje matematičnih konceptov in logično razmišljanje, obenem pa z reševanjem enačb spodbuja tudi spomin in sposobnosti reševanja problemov.

Da bi izvedeli več, smo se obrnili kar neposredno na ustvarjalce. Preberite njihove odgovore.

Kaj točno je matematična kocka MathCUBE?

MathCUBE je inovativna igra, ki izboljšuje kognitivne sposobnosti. Cilj igre je uporabiti kar največ računskih operacij pri izračunu ciljne številke na zaslonu. MathCUBE nas ob vsakem uspehu nagradi. Napredek nas motivira in zabava, saj nam nekoč težki izračuni postajajo vedno lažji. Prav tako pa lahko kocko uporabljamo z drugimi – za tekmovanja hitrostnega računanja, tekmovanja računanja s čim več računskimi operacijami in še mnoge druge družabne igre.

Matematična kocka MathCube
Foto: arhiv Mentacube

Kako se je rodila zamisel za kocko MathCUBE?

Zamisel za MathCUBE se je pojavila v začetku leta 2020, ko je svet zaznamovala socialna izolacija zaradi pandemije korona virusa. Posledice je bilo mogoče čutiti na vseh družbenih področjih. Še posebej nas je prizadelo dejstvo, da so otroci izgubili stik s svojimi vrstniki in so večino časa morali presedeti pred računalniškimi zasloni.

“Želeli smo pretvoriti šolsko snov v igre, ki bi otrokom omogočile aktivno in zabavno učenje skozi igro na domu.”

Čeprav šolanje zajema širok spekter ved in dejavnosti, je bilo tisti čas otroke še posebej zahtevno motivirati za dejavnosti, v katerih so manj spretni. Zato smo razmišljali, kako bi otroke že zgodaj navdušili za različna področja, kar bi jim olajšalo šolanje in odprlo možnosti za naprej.

Želeli smo pretvoriti šolsko snov v igre, ki bi otrokom omogočile aktivno in zabavno učenje skozi igro na domu. Odločili smo se, da združimo svoja znanja, entuziazem in energijo ter razvijemo zanimivo, obenem pa koristno in zabavno serijo iger Mentacube, ki bi pomagale razvijati različna področja kognitivnega razvoja otrok in mladostnikov.

Matematična kocka MathCube
Foto: arhiv Mentacube

Komu je kocka MathCUBE namenjena?

MathCUBE je v osnovi namenjena otrokom in mladostnikom, ki že poznajo osnovne računske operacije (seštevanje, odštevanje, deljenje in množenje), vendar bi radi svoje znanje nadgradili in se dodatno motivirali za matematične izzive.

Igra pa je namenjena tudi odraslim in starostnikom, ki si želijo napredovati in ohranjati svoje spretnosti pri upravljanju s števili, pri logičnem razmišljanju in reševanju problemov.

Ste pri razvoju sodelovali tudi s pedagogi ali drugimi strokovnjaki?

Izdelek MathCUBE je plod slovenske start-up ekipe Mentacube. Idejno zasnovo ter prve prototipe sva oblikovala študent zadnjega letnika medicine ter mehatronik. V procesu preizkušanja izdelka pa sva se hitro začela zavedati dejstva, da je še posebej pomembno mnenje pedagogov in drugih strokovnjakov. Pridružila se nama je Nera Božin, doktorica razvojne psihologije, ki pomaga pri raziskovanju učinkov uporabe MathCUBE ter primernosti izdelka za različne starosti.

“Pred kratkim smo začeli sodelovati še s slovenskimi osnovnimi šolami.”

Pred kratkim smo začeli sodelovati še s slovenskimi osnovnimi šolami, kjer želimo igro predstaviti učiteljem in osnovnošolcem. Verjamemo, da lahko igra postane priljubljen učni pripomoček v slovenskih osnovnih šolah, s katero se bodo otroci učili računati.

Kako je potekal razvoj in kako dolgo ste razvijali izdelek, kaj je bil največji izziv?

Od začetne ideje do dejanskega izdelka smo se srečali s številnimi izzivi, ki smo jih z vztrajnostjo in jasno vizijo uspešno premagali. Z ogromno preizkušanji izdelka in kar nekaj neprespanimi nočmi smo po približno osmih mesecih od ideje prišli do ciljnega prototipa.

S preizkušanjem izdelka in dodajanjem novih funkcij smo po približno letu in pol izdelek MathCUBE predstavili na slovenskem trgu. V zadnjih dveh mesecih prodaje smo prejeli ogromno zadovoljnih odzivov uporabnikov, kar nam je dalo zagon, da se lotimo novega izziva – serijske proizvodnje MathCUBE. S trenutno proizvodnjo lahko brez težav zadostimo potrebam na slovenskem trgu, vendar za nadaljnji razvoj z ekipo načrtujemo vzpostavitev serijske proizvodnje v letu 2022. S tem želimo izpolniti svoj naslednji cilj – širitev prodaje na tuje trge.

Matematična kocka MathCube
Foto: arhiv Mentacube

Imate že kake načrte za naprej, kako boste razvijali MathCUBE? Pripravljate še kak podoben izdelek?

Naša vizija je, da za vsak šolski predmet izdelamo igro, ki bo učence spodbujala k učenju skozi igro. Poleg MathCUBE smo razvili še spominsko igro MemoryCUBE, ki jo bomo predstavili v naslednjem letu. Prav tako se obeta razvoj logične igre LogicCUBE, za katero verjamemo, da lahko postane svetovni hit, zato delovanje zaenkrat še ostaja skrivnost.

Več informacij in nakup matematične kocke mathCUBE

Še več informacij o matematični kocki mathCUBE lahko preberete na spletni strani mentacube.si, na kateri lahko kocko tudi kupite.