Maske velika težava za gluhe in naglušne

Maske so dokazano učinkovita zaščita pred širjenjem virusa SARS-CoV-2, ki povzroča koronavirusno bolezen COVID-19. Njihovo dosledno in pravilno nošenje (prekrivati morajo tudi nos) v zaprtih javnih prostorih oziroma povsod tam, kjer ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, je ključnega pomena za preprečevanje okužb.

Maske za gluhe in naglušne

Nošenje mask ima dvojno vlogo. Poleg tega, da maska ščiti tistega, ki jo nosi, je njena še pomembnejša vloga ta, da ščiti druge. Kdor ne nosi maske, tako ne škodi le samemu sebi, temveč ogroža tudi ostale. Okužena oseba je namreč kužna (torej lahko okuži druge) že 2-3 dni, preden se pojavijo znaki bolezni. Mnogo ljudi pa COVID-19 preboli tudi asimptomatično, torej ne da bi vedeli za okužbo, kljub temu pa okužbo širijo naprej.

Težava za gluhe in naglušne

Ker maske prekrivajo usta, povzročajo težave gluhim in naglušnim, ki se pri sporazumevanju opirajo tudi na branje z ustnic. In to ne le tistim, ki imajo polno sposobnost branja izgovorjenih besed z ustnic. Tudi naglušne osebe si namreč pogosto pomagajo z gledanjem sogovornika v usta in tako zaznavajo začetek govora, premore, vizualne namige in drugo, kar jim pomaga pri razumevanju slišanega.

Prikrajšani so tudi gluhi, ki komunicirajo v znakovnem jeziku (s kretnjami), saj se znakovni jezik močno naslanja na obrazno mimiko in nakazano izgovarjavo besed. Tako se na primer med različnimi pomeni iste besede pogosto razlikuje prav na podlagi obrazne mimike.

Rešitev – maska s prozornim okencem

Podjetje Safe’N’Clear je izdelalo kirurško masko s prozornim okencem pred usti, ameriški urad za hrano in zdravila FDA pa je že odobril njeno uporabo. Tudi nekaj drugih podjetij že nudi podobne maske, a še nimajo FDA-jeve odobritve.

Iz podjetja Safe’N’Clear sicer sporočajo, da je povpraševanje po tovrstnih maskah tako veliko, da jih trenutno ne uspejo proizvesti dovolj za vse, ki bi jih radi kupili.

Med nami je veliko gluhih in naglušnih, pomagajmo jim

Komuniciranje z nameščeno masko je včasih težavno že za normalno slišeče, gluhim in naglušnim pa često predstavlja težko premagljivo oviro. Zato velja prisluhniti opozorilom združenj gluhih in naglušnih, ki opozarjajo na težave oseb z okvarami sluha.

Če opazimo, da se pogovarjamo z naglušno osebo, govorimo počasneje, razločneje in glasneje. Če komuniciramo z gluho osebo, ki je sposobna branja z ustnic, pa vzpostavimo ustrezno razdaljo (1,5 do 2 metra), začasno snamemo masko ter govorimo nekoliko počasneje, razločneje in z izraznejšo mimiko.

Vir: WebMD

Napišite KOMENTAR članka in delite svoje mnenje z drugimi 🙂