Kdo želi utišati glas o kancerogenosti herbicida?

Agencija za raziskave raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) je akademikom priporočila, naj ne razkrijejo dokumentov o domnevni kancerogenosti herbicida glifosat, za katere so bili naprošeni na podlagi ameriškega zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Pismo in elektronsko sporočilo, ki ga je pridobil Reuters, razkriva, da so uradniki iz Agencije za raziskave raka (IARC) opozorili znanstvenike, ki so leta 2015 raziskovali herbicid glifosat, naj ne izročijo zahtevanih gradiv.

Raziskava, ki je bila objavljena marca 2015, navaja, da je glifosat »najverjetneje kancerogen«. Strokovna javnost zdaj želi priti do gradiv, da bi ugotovili, kako so raziskovalci agencije prišli do takšne ugotovitve, a nič ne kaže, da jim bo to uspelo. »Agencija je v celoti lastnik teh gradiv,« so sporočili ter ponovili poziv, naj dokumenti ne pridejo v javnost.

Agencija, ki ima znotraj Svetovne zdravstvene organizacije dokaj avtonomen položaj ter ima sedež v Lyonu v Franciji, je bila v preteklosti že večkrat tarča kritik z različnih strani, ko se je opredeljevala do vprašanj, kot so, ali kava, mobilni telefoni, rdeče meso in kemikalije povzročajo raka.

Kritiki, vključno z industrijo, pravijo, da način, na katerega Agencija ocenjuje tveganje za raka, lahko v javnosti povzroči nepotrebno paniko. Očitajo jim, da kancerogenost snovi ocenjuje brez upoštevanja tipične izpostavljenosti človeka.

Spomnimo: Glifosat je ključna sestavina kontroverznega herbicida Roundup, ki ga proizvaja Monsanto. Po podatkih Agencije za raziskave raka je bil leta 2010 ta herbicid registriran v več kot 130 državah in je eden najbolj uporabljanih herbicidov na svetu.

Raziskovalci Agencije za raziskave raka naj bi bili pri ocenjevanju kancerogenosti glifosata pod močnim pritiskom, kajti regulatorji iz Združenih držav, Evrope, Kanade, Japonske in Nove Zelandije so nasprotno prepričani, da ni posebej verjetno, da bi omenjeni herbicid pri ljudeh povzročal raka.

Ko trčijo različni interesi

Nasprotujoča si stališča Agencije za raziskave raka pri WHO (»glifosat je najverjetneje kancerogen«) in nacionalnih regulatorjev (»ni posebej verjetno, da bi bil kancerogen«), so začasno odložila odločanje o ponovnem licenciranju glifosata za prodajo v Evropi, medtem ko se del ameriške politike sprašuje, ali naj ZDA sploh še finančno podpirajo delovanje Agencije. Spomnimo, Monsanto je ameriška multinacionalka, ki je lani ustvarila za 14,97 milijarde dolarjev prometa.Agencija za raziskave raka medtem svoje metode brani kot znanstveno utemeljene ter dodaja, da njeni znanstveniki delujejo transparentno in brez konflikta interesov. Pojasnjujejo tudi, da bodo še naprej ščitili delo svojih strokovnjakov, zato internih znanstvenih gradiv ne bodo dajali na voljo javnosti. Kot pravijo, želijo s tem obvarovati svoje znanstvenike in znanstveno razpravo ter zaščititi interese mednarodnega javnega zdravja.

 A.M., vir: Reuters

Komentirajte!
Komu verjamete – Agenciji Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da je glifosat najverjetneje kancerogen, ali nacionalnim regulatorjem, ki menijo, da ni posebej verjetno, da bi ta sestavina herbicida povzročala raka?